The Use of Short Films in Philosophical Inquiry with Children


Abstract views: 259 / PDF downloads: 157

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8195297

Keywords:

Doing philosophy with children, philosophy for children (P4C), short films, phılosophical inquiry

Abstract

Doing philosophy with children involves a philosophical inquiry with a facilitator, with a limited number of children, within the framework of certain group rules. In the inquiry process, in line with the concept to be discussed; different stimuli such as children's stories, short films, poems, cartoons, an event that happened that day, a musical work, games, a work of art or thinking experiments, philosophical novels, traditional stories, fictional texts, poems, photographs, drama, music and video available can be utilized. It should be meticulously taken into consideration that the stimuli to be selected are suitable for the age and developmental characteristics of the children and close to their daily life experiences. In this study, the investigation of philosophy with short films, which are visual media products that attract the attention of the new generation, is emphasized. In the study, the relevant literature was reviewed, and the importance of philosophy with children, how the process of philosophy education with children should be, how short films should be used in this process and sample short films were included.

References

Birkök, M.C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri: Alternate media usage in education as a socialization tool: Movies. Journal of Human Sciences 5 (2), 2008.

Berthoff, A.E. (1984). Is teaching still possible? Writing, meaning, and higher order reasoning. College English, 46, 743-755. DOI:10.2307/377206.

Cevizci, A. (2015). Felsefeye giriş. Say Yayıncılık.

Çayır, A. N. (2015). Çocuklar için felsefe eğitimi üzerine nitel bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Çayır, A. N. (2021).Öğretmenler için çocuklarla felsefe (P4C) Rehberi. Pegem Akademi.

Çotuksöken, B. (2003). Felsefi söylem nedir? İnkilap Kitabevi.

Çotuksöken, B. & Tepe, H. (2013). Sunuş. B. Çotuksöken ve H. Tepe (Yay. Haz.) Çocuklar için felsefe eğitimi içinde (ss.9-14). Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

Demirtaş, V.Y., Karadağ, F. & Gülenç, K. (2018). Okul öncesi dönemdeki çocukların felsefi sorgulama süreçlerinde oluşturdukları soruların düzeyi ve verdikleri cevapların niteliği: Çocuklarla felsefe eğitimi. International Online Journal of Educational Sciences 10 (2), 277-294.

Direk, N. (2011) . Çocuklarla felsefe. Pan Yayıncılık.

Direk, N. (2016). Küçük prens üzerine düşünmek (6. Baskı). Pan Yayınları.

Droit, R. P. (2014). Çocuklarla felsefe sohbetleri. (A. Karakış, Çev.) Say Yayınları.

Erdoğan, P. (2018). Çocuklarla felsefe yaklaşımının düşünsel, tarihi ve sosyal temelleri üzerine bir inceleme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensitüsü Ankara.

Gaut, B. & Gaut, M. (2021).Çocuklar için felsefe pratik bir rehber.(F.Orman,Çev.). Karakarga Yayınları.

Gülenç, Kurtul. (2006). Polemikçi Bir Gelenek Olarak Felsefe, B. Çotuksöken ve S. İyi (Ed.) Kimin İçin Felsefe içinde, (ss.59-75). Heyamola Yayınları.

Jaspers, K. (2010). Felsefe nedir? (İ. Z. Eyuboğlu, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.

Kale, N. (1994). Felsefe öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 113-120.

Karasu, F.Z. (2018). İlkokul çocuklarıyla felsefe yapmak üzerine nitel bir çalışma: 4.sınıf örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karadağ, F., Gülenç, K. & Boyacı, N. P. (2018). Çocuklar için felsefe / Çocuklarla felsefe: Felsefi metotlar, uygulamalar ve amaçlar. Kaygı, 31/2018: 145-173. DOI: 10.20981/kaygi.474657.

Kefeli, İ., & Kara, U. (2008). Çocukta felsefi ve eleştirel düşüncenin gelişimi. AnkaraÜniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 339-357.

Kleinman, P. (2019). Felsefe 101. (Ş.Alpagut,Çev.). Say Yayınları.

Lipman, M. (2010). Thinking in education. Cambridge University Press.

Lipman, M., Sharp, A.M. & Oscanyan, F. (1980). Philosophy in the classroom. Temple University Press.

Lopez, C. S. (2000). Language, culture and embodiment of spatial cognition. Cognitive Linguistic, 17-41.

Marashi, S. M. (2008). Teaching philosophy to children: A new experience in Iran. Analytic Teaching, 27(1), 12-15.

Matthews, G. B. (2000). Çocukluk felsefesi. (E. Çakmak, Çev.) Gendaş Kültür Yayınları.

Mccall, C. C. (2017). Düşünmeyi dönüştürmek. (K. Gülenç, & N. P. Boyacı, Çev.) Nobel Akademik Yayıncılık.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Ortaöğretim felsefe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Mohr Lone, J. (2021). Filozof çocuk. (G.Arıkan, Çev.) Sola Unitaş.

Öğüt, S. F. (2019). Felsefi düşünmenin önemi ve çocuklar için felsefe (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özdemir, Ö. (2021). Felsefe sınıfı. Nobel Akademik Yayıncılık.

Öztürk, B. B. (2019). Martin Heidegger'de eğitim ve insan sorunu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Önal, B. (2013). Çocuklarla felsefe nasıl yapılabilir ya da yazın yoluyla çocuklara felsefe nasıl öğretilebilir? B. Çotuksöken, & H. Tepe (Ed.) Çocuklar için felsefe eğitimi içinde (s. 101-108). Türkiye Felsefe Kurumu.

Penell, C. (2012). Epistemic beliefs underpinning discourse within a critical literacy intervention: A multi-case study. (Unpublished doctoral dissertation). Cardinal Stritch University, ABD.

Polat, Ö. & Akay, D. (2020). A review article on philosophy education as a stimuli for early brain development. Elementary Education Online, 19 (2), 1105-1115 DOİ:10.17051/ilkonline.2020.696699.

Sönmez, B. (2016). Düşünme eğitimi dersinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Şahin, S. & Tunca, N. (2015). Felsefe ve eleştirel düşünme. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 192-206.

Taşdelen, V. (2014). Felsefenin gülümseyen yüzü: Çocuklarla felsefe. Türk Dili 14 (4), 562-568.

Taşdelen, V. (2017). Çocuk Kültürü Bağlamında Çocuklarla Felsefe. Çocuk ve Medeniyet 2 (4),7-18.

UNESCO (2007). Philosophy, a school of freedom: teaching philosophy and learning to philosophize; status and prospects. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000154173. Erişi Tarihi: 20.06.2023

Uygur, N. (2013). Felsefenin çağrısı. Yapı Kredi Yayınları.

Vansieleghiem, N., & Kennedy D. (2011). What is philosophy for children, what is philosophy with children- after Matthew Lipman. Journal of Philosophy of Education, 45(2), 171-182. DOI: 10.1111/j.1467-9752.2011.00801

Veysal, Ç. (2006). Felsefeye yaklaşımların kökenleri. B. Çotuksöken, & S. İyi (Ed.), Kimin için felsefe? içinde (s. 177-194). Heyamola Yayınları.

Yazıcı, S. (2014). Felsefeye giriş. Yeni İnsan Yayınları.

Yılmaz, N. & Bilican, M.Y. (2021). Çocuk edebiyatı ve felsefe. Ayrıntı Yayınları.

Wartenberg, T. (2009). Big ideas for little kids. Rowman and Littlefield Education.

Worley, P. (2009). Philosophy in philosophy in schools. Think, 8 (23), 63-75.

Published

2023-03-15

How to Cite

Demir, E., Samur, A. Öztürk, & İnal, G. (2023). The Use of Short Films in Philosophical Inquiry with Children. IKSAD JOURNAL, 8(33), 1–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.8195297

Issue

Section

Articles