YAYIN KURULU 

JOURNAL ADMINISTRATION / DERGİ YÖNETİMİ

Journal Owner / Dergi Sahibi

Institute Of Economic Development And Social Researches

Editor / Editör

Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA

Foreign Language Linguist / Yabancı Dil Dilbilimci

Assoc.Prof.Dr. Zia Ur REHMAN

A/P National Defence University

Index Supervisor / İndeks Sorumlusu

Wu YICHENG

Dr. Mehmet Emin KALGI

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Dr. Arif Çiçek

Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Atabey Kılıç

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Bekir Kocadaş

Adıyaman Üniversitesi

 

Dr. Bilal Hasanov

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Elvan Yalçınkaya

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Gönül Samedova

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Hacer Hüseynova

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Hayati Beşirli

Uluslararası Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

 

Dr. İhsan Çapçıoğlu

Ankara Üniversitesi

 

Dr. İlkay Şahin

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. İrade Kerimova

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Kasım Karaman

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Kulash Mamirova

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Malik Yılmaz

Atatürk Üniversitesi

 

Dr. Maha Hamdan Alanazi

Riyad Kral Abdülaziz Teknoloji Enstitüsü

 

Dr. Mahirə Hüseynova

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Melahet Babayeva

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Metin Kopar

Adıyaman Üniversitesi

 

Dr. Mirvari İsmayılova

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Mustafa Ünal

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Mustafa Koç

Ryerson University-Caanada

 

Dr. Mustafa Mete

Gaziantep Üniversitesi

 

Dr. Mustafa Talas

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Nazile Abdullazade

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr.Necati Demir

Gazi Üniversitesi

Dr. Nursipa Karmenova

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Osman Kubilay Gül

Cumhuriyet Üniversitesi

 

Dr. Özlem Ülger

Batman Üniversitesi

 

Dr. Şaripzhan Nadirov

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

 

Dr. Ruslan Abdullayev

Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası

 

Dr. Tamella Aliyeva

Muş Alparslan Universitesi

 

Dr. Terane Nağıyeva

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Tileubergenova Kenzhekey,

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi

Dr.Veysel Bozkurt

İstanbul Üniversitesi

Dr. Yaşar Erjem

Mersin Üniversitesi

TARANDIĞIMIZ İNDEKSLER

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

   

ResearchBible (Academic Resource Index)

   

Scientific World Index ( SCIWIN)

 

Active Search Results Engineer (ASR)

 

Root Society for Indexing and Impact Factor Service

 

ISSUU Journal Listings

 

OCLC WorldCat

 

Cosmos Impact Factor

I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF)

 

General Impact Factor

  

Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

 

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

 

Society of Economics and Development

    

Scientific Indexing Services (SIS)

         

Cite Factor Academic Scientific Journals

IKSAD JOURNAL GENEL YAYIN İLKELERİ

1. IKSADJOURNAL Dergisi hakemli, endeksli e-dergi olup, OCAK, MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK aylarında yayım yapan bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

2. IKSAD JOURNAL , SOSYAL BİLİMLER alanında yapılmış çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

3. IKSAD JOURNAL' a gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

4. IKSAD JOURNAL yayınlanması için çalışma göndermek isteyenlerin, yazılarını iksadjournal@gmail.com  göndermeleri gerekir.

6. Herhangi bir yazının IKSAD JOURNAL' a mail atılması emailiniz ulaştı bildirimi ile başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

7. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

8. Yayınlanması için IKSAD JOURNAL'a gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

IKSAD JOURNAL yayınlamış olduğu metinleri yaygınlık sağlamak adına indekslenme ve sosyal medya gibi çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

9. IKSAD JOURNAL'a  gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

10. IKSAD JOURNAL   yayın dili tüm dünya dillerini kapsamaktadır.

11. Makale ücreti 280 TL'dir. Makalenizi sistem üzerinden yükledikten sonra editörümüz sizinle iletişime geçerek ödeme konusunda bilgi verecektir. Dergi başvuru ücreti dışında, makalenizin yayınlanması için herhangi bir ücret ya da ek hizmet bedeli gibi farklı isimler altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

IKSAD JOURNAL YAZIM İLKELERİ

BAŞLIK

Makale çalışmasında İngilizce ve Türkçe başlık yer almalıdır. Başlıklar 12 punto (Bold ve Times New Roman Yazı Stili) olmalıdır.

YAZAR(LAR) ADI BİLGİLERİ

Yazar isimleri aşağıdaki gibi verilmelidir. Yazar bilgileri alt-bilgi veya üst bilgi şeklinde şeklinde verilmemelidir.

Örneğin:  

Yazar Ünvanı. Yazar Adı Soyadı

Kurumu, Fakülte veya MYO Adı, Bölüm Adı, Mail Adresi, İl/Türkiye. Orcid Kodu

MAKALE TÜRÜ:  ( Araştırma Makaleleri, Derleme ve (Literatür) Tarama Makaleleri, Editöre Mektup, Teknik Not )

ÖZET / ABSTRACT ve ANAHTAR KELİMELER

Özgün makalelerde en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) olmalıdır.

Özet ve abstract altında ise en fazla 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) yer almalıdır.

SAYFA DÜZENİ

Sayfa düzeni aşağıdaki değerlere uygun bir biçimde yapılandırılmış olmalıdır:

Kâğıt Boyutu             : A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir)

Üst Kenar Boşluk       : 2 cm

Alt Kenar Boşluk       : 2 cm

Sol Kenar Boşluk       : 2 cm

Sağ Kenar Boşluk      : 2 cm

Yazı Tipi                     : Times New Roman (İki yana yaslı)

Yazı Boyutu               : Başlıkta 12, metinde 12, özetlerde 10 ve dipnotlarda 8 punto

Paragraf Aralığı          : Önce 6 nk – sonra 6 nk, Özetlerde: Önce 6 nk – sonra 6 nk

Satır Aralığı                : Tek

Lütfen çalışmaya sayfa numarası VERMEYİNİZ.

BAŞLIKLARIN NUMARALANDIRILMASI

Çalışma ana başlıklar GİRİŞ kısmından itibaren numaralandırılmalıdır.

Çalışma ANA BAŞLIKLARI BÜYÜK HARFLE, Alt başlıklar İlk Harfler Büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Örneğin:

1. GİRİŞ

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

3. BULGU ve TARTIŞMALAR

3.1. Demografik Bulgular

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKÇA

METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

Metin içinde yapılan atıflar için (Yazarsoyismi, Yıl: Sayfa No) veya (Yazarsoyismi, Yıl) biçimi kullanılmalı,

dipnot şeklinde atıf gösterimi kullanılmamalıdır.

KAYNAKÇA

Kaynak gösterimi yazar tercihine göre APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.

Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir.

Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

ÖRNEK KAYNAKÇA YAZIMLAR

KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.

Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama, Mediacat Kitapları, İstanbul.

İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.

Beck, C.A.J.; Sales, B.D., Walter, M.D. & Heynes, A.P. (2002). Managing Diversity in the Classroom, New Age Printing,

Washington DC.

Çeviri Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev. / Haz.), Yayım Yeri, Şehir.

Pearson, C.S. (2003). İçimizdeki Kahraman (Çev.:Semra Ayanbaşı), Akaşa Yayınları, İstanbul.

Editörlü Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). “Bölüm Adı” (Ed. Editörün Adı Soyadı), Kitabın Adı, ss.Sayfa Aralığı, Yayım Yeri, Şehir.

Karluk, S.R. (2005). “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”. (Ed. Oğuz Kaymakçı ), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ss. 263-287, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Yazarı Belirtilmemiş Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Eserin Adı, (Yayım Yılı), Yayım Yeri.

İmlâ Kılavuzu, (2000), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

MAKALELER

Tek Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt(Sayı):Sayfa Aralığı.

Karayormuk, K. (2001). “Toplam Kalite Yönetiminde Performans Değerlemenin Önemi ve Bir Araştırma”,  Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2):61-73.

İki Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.

Kıngır, S. & Mesci, M. (2007). “Öğrenen Organizasyonlar”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19):19-27 .

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.

Sands, S.; Oppewal, H. & Beverland, M. (2009). ‘’The Effects of In-store Themed Events on Consumer Store Choice Decisions’’, Journal of Retailing and Consumer Services, 16: 386-395.

TEZ & PROJELER

Tez veya Projelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Tez Adı”, Tez türü, Üniversite/Enstitü, Şehir.

Aydın, A. E. (2013). ‘’Ürünlere Yüklenen Hedonik Ve Faydacı Değeri Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma’’, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

SEMPOZYUM / KONFERANS / BİLDİRİ

Sempozyum/Konferans/Bildirin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, (Editör. Adı Soyadı), Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa Aralığı, Şehir.

Öztürk, B. (2016). ‘’Dini Eğilimlerin Tüketici Tercihlerine Etkisi: İngiltere’de Gıda Seçimleri Örneği’’ Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27-30 Ekim 2016, İKSAD, 859-869, Antalya.

DİĞER YAYINLAR

Ansiklopedi Maddelerinin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Madde Hali”, Ansiklopedinin Adı, (Cilt No):Sayfa Aralığı, Şehir.

Bayraktar, M. (1996). “Dâvûd-ı Kayseri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), (IX):32-35, İstanbul.

Gazete Yazılarının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Yazının Başlığı”, Gazetenin Adı.

Akyol, T. (2005), “Sosyal Bilim Ödülleri”, Milliyet.

Kurumsal WEB Sayfasının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı, Web Adresi

YÖK, Yüksek Öğretim Kurumu, www.yok.gov.tr

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. IKSAD JOURNAL Dergisi sistemine eklenecek çalışmalarda yazar isim, unvan, çalıştığı kurum, anabilim dalı ismi ve kurumun bulunduğu şehir bilgileri mutlaka  yazar ORCID kodu mutlaka yazılmalıdır. Hakem sürecine gönderilirken isimler editörler tarafından silinerek, hakemlere yönlendirme yapılmaktadır. 

2. IKSAD JOURNAL Dergisi sistemine yüklenen çalışmalar, öncelikle editörler tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

3. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

4. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar, değerlendirilmesi için en az iki hakem’e gönderilir.

5. Hakem ve yazar isimleri KÖR HAKEMLİK Uygulaması ile karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

6. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

7. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

8. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir. Hakem düzeltmeleri sisteme bir defa yüklenebildiğinden dolayı, İKİ HAKEM RAPORUNUN DA BEKLENMESİ VE İKİ HAKEM DEĞERLENDİRMESİ SONUNDA DÜZELTME METNİNİN YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. 

9. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

10. IKSAD JOURNAL Dergisi sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

11. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

12.Çalışmaları değerlendiren hakemler, çalışmaları aşağıda belirtilmiş olan unsurları dikkate alarak değerlendirmektedirler. Ayrıca yazarlar, dergi sisteminden kendi çalışmalarına ilişkin olarak yapılmış olan hakem değerlendirmelerini inceleme imkânına sahiptirler.

Başlık ve içerik uyumu

Bilimsellik ve orijinallik

Makalenin dil ve ifade bakımından uygunluğu

Konunun ele alınışı ve kapsamı

Konu bütünlüğü

Orijinal ve birinci el kaynaklara ulaşma

Yeni bilimsel çalışmalara ve kaynaklara ulaşma

Alana sağladığı katkı

Alanın terminolojisine hâkimiyet

Dil, üslup, anlaşılabilirlik ve akıcılık

Sonuç elde etme