[1]
M. YALÇIN, “SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE BİR GÜVENLİKLEŞTİRME UNSURU OLARAK PEŞTUN KİMLİĞİNİN PAKİSTAN ÜZERİNDEN İNCELENMESİ”, IKSAD J., vol. 8, no. 32, pp. 16–18, Dec. 2022.