YALÇIN, M. (2022) “SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE BİR GÜVENLİKLEŞTİRME UNSURU OLARAK PEŞTUN KİMLİĞİNİN PAKİSTAN ÜZERİNDEN İNCELENMESİ”, IKSAD JOURNAL, 8(32), pp. 16–18. doi: 10.31623/IKSAD.420122022.