YALÇIN, MELAHAT. 2022. “SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE BİR GÜVENLİKLEŞTİRME UNSURU OLARAK PEŞTUN KİMLİĞİNİN PAKİSTAN ÜZERİNDEN İNCELENMESİ”. IKSAD JOURNAL 8 (32):16-18. https://doi.org/10.31623/IKSAD.420122022.