YALÇIN, M. (2022). SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE BİR GÜVENLİKLEŞTİRME UNSURU OLARAK PEŞTUN KİMLİĞİNİN PAKİSTAN ÜZERİNDEN İNCELENMESİ. IKSAD JOURNAL, 8(32), 16–18. https://doi.org/10.31623/IKSAD.420122022