Kapak.jpg
Nükhet BAYER & Abdulhamit Çalı & Yasin UZUNTARLA & Deniz Vardar Özkan
Nükhet BAYER & Abdulhamit Çalı & Yasin UZUNTARLA & Deniz Vardar Özkan

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KONUMLARININ VERİLEN EĞİTİME GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ COMPARISON OF HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ ETHICAL POSITIONS IN TERMS OF EDUCATION GIVEN: A FOUNDATION UNIVERSITY EXAMPLE p.1-12

press to zoom
Kaya AĞIN
Kaya AĞIN

TOTAL QUALITY MANAGEMENT APPROACH IN ORGANIZATIONS ÖRGÜTLERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI p.13-24

press to zoom
Serdar YARLIKAŞ & Ege SONUGELEN
Serdar YARLIKAŞ & Ege SONUGELEN

ENTROPİ YÖNTEMİ VE MULTIMOORA YÖNTEMİ İLE GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNİN YAŞANABİLİRLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF LIVABILITY LEVEL OF SOUTH AMERICA COUNTRIES VIA ENTROPY METHOD AND MULTIMOORA METHOD p.25-41

press to zoom
Samuel Atsibha Gebreyesus
Samuel Atsibha Gebreyesus

FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT EXPENDITURE BUDGET MANAGEMENT IN THE CASE OF ETHIOPIA'S MINISTRY OF FINANCE p.47-61

press to zoom