Kapak.jpg
Editör
Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2021

Generic File |  Table of contents | Editorial
Tülin ATAN
Tülin ATAN

EFFECT OF REACTION TRAINING ON DURATION AND REACTION TIMES 1-7

press to zoom
Osman Kubilay GÜL & Gülşah ŞEKER
Osman Kubilay GÜL & Gülşah ŞEKER

1968’DEN GÜNÜMÜZE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA “VATANSEVERLİK DEĞERİ” CITIZENSHIP VALUE IN SOCIAL SCIENCES TEACHING PROGRAMS SINCE 1968 8-20

press to zoom
Mustafa Cevat ATALAY & Bekir BABA
Mustafa Cevat ATALAY & Bekir BABA

DÜŞÜNCEDEN BİÇİME, RESİM SANATINDA, ÇİZGİSEL SOYUTLAMA JOSEPH BEUYS, JEAN DUBUFFET ÖRNEĞİ FROM THOUGHT TO FORM, IN PAINTING, LINEAR ABSTRACTION JOSEPH BEUYS, THE CASE OF JEAN DUBUFFET 21-32

press to zoom
Muhammad Zia-ur-REHMAN & Zekeriya NAS
Muhammad Zia-ur-REHMAN & Zekeriya NAS

THE IMPACT ETHICAL LEADERSHIP ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOUR (IWB): MODERATING ROLE OF INTRINSIC MOTIVATION* ETİK LİDERLİĞİN YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI (YİD) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İÇSEL MOTİVASYONUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ 33-48

press to zoom
Narin BOZAN & Durmuş KILIÇ
Narin BOZAN & Durmuş KILIÇ

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER THE PROBLEMS EXPERIENCED BY ELEMENTARY STUDENTS’ PARENTS DURING DISTANCE EDUCATION 49-65

press to zoom
Refik TURAN
Refik TURAN

ULU ATALARIN İZİNDE: TÜRK DÜNYASI ORTAK TÜRK TARİHİ DERS KİTABINDA TARİHİ ŞAHSİYETLER IN THE FOOTSTEPS OF THE GREAT ANCESTORS: HISTORICAL FIGURES IN THE TURKISH WORLD COMMON TURKISH HISTORY TEXTBOOK 66-84

press to zoom
İbrahim Ethem TAŞ & Sadegül DURGUN
İbrahim Ethem TAŞ & Sadegül DURGUN

THE REASONS OF IRREGULAR MIGRATION AND FIGHTING METHODS IN TURKEY TÜRKİYE’DE DÜZENSİZ GÖÇÜN NEDENLERİ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 85-95

press to zoom
Serpil SAMUR
Serpil SAMUR

KORKU ÇEKİCİLİĞİ ÖĞESİ BARINDIRAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET İÇERİKLİ KAMU SPOTLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ 98-123

press to zoom
Sabuha BİNDİK
Sabuha BİNDİK

FARKLI KÜLTÜR, İNANÇ VE ZAMANLARDA KADININ AİLEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ THE PLACE AND IMPORTANCE OF A WOMAN IN THE FAMILY IN DIFFERENT CULTURES, BELIEFS AND TIMES 124-132

press to zoom
Yaşar ATİLA
Yaşar ATİLA

NEFS TEZKİYESİ VE İNSANIN ACELECİLİĞİNİN ISLAHI SOUL PURIFICATION AND IMPROVEMENT OF MAN'S IMPETUOSITY 133-149

press to zoom