Kapak.jpg
Editör
Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2021

Generic File |  Table of contents | Editorial
Furkan Fahri ALTINTAŞ
Furkan Fahri ALTINTAŞ

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK PERFORMANSI FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC FREEDOM PERFORMANCE FACTORS: AN APPLICATION WITH CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS 1-13