Kapak.jpg
Editör
Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2021

Generic File |  Table of contents | Editorial
Gonca YAYAN & Vildan EVSEL
Gonca YAYAN & Vildan EVSEL

SANATIN İLETİŞİM DİLİ VE MUHSİN KUT’UN ESERLERİ’NİN ANALİZİ ART COMMUNICATION LANGUAGE AND THE ANALYSİS OF MUHSİN KUT’S WORKS 1-17

press to zoom
Kaya AĞIN
Kaya AĞIN

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ ve DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNİN MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARIYLA OLAN İLİŞKİSİ CHANGE ENGINEERING AND THE RELATIONSHIP OF CHANGE ENGINEERING WITH MODERN MANAGEMENT APPROACHES 18-31

press to zoom
Özlem SÖzlem SÖKMEN GÜRÇAMKMEN GÜRÇAM_Sayfa_01
Özlem SÖzlem SÖKMEN GÜRÇAMKMEN GÜRÇAM_Sayfa_01

BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN DIŞ TİCARETİ VE SON YILLARDA TÜRKİYE - AZERBAYCAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİNİN BOYUTU AZERBAIJAN FOREIGN TRADE AFTER INDEPENDENCE AND THE DIMENSION OF COMMERCIAL RELATIONS BETWEEN TURKEY AND AZERBAIJAN IN RECENT YEARS 32-43

press to zoom
Pelin YOLCU & Sedat ŞİMŞEK
Pelin YOLCU & Sedat ŞİMŞEK

MİZANSEN ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA “CENNETİ BEKLERKEN FİLMİ” MISE EN SCENE FILM CRITICISM IN THE CONTEXT OF THE FILM WAITING FOR HEAVEN 44-59

press to zoom
Sedat AYYILDIZ
Sedat AYYILDIZ

ÜRETİM İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM SONUCUNDA TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKACILIĞINDA YENİ VİZYON ARAYIŞLARI AS A RESULT OF THE TRANSFORMATION IN PRODUCTION RELATIONS, THE SEARCH FOR A NEW VISION IN TURKISH LABOR UNIONISM 60-80

press to zoom
Şemsettin IŞIK
Şemsettin IŞIK

KUR’ÂN-I KERÎM’E GÖRE IRK VE DİLLERİN MENŞEİNE GENEL BİR BAKIŞ (RÛM SÛRESİ 22. ÂYET BAĞLAMINDA) 81-91

press to zoom
Katriye KOMİLİ &Yağmur BAHAR
Katriye KOMİLİ &Yağmur BAHAR

TÜBERKÜLOZUN TARİHÇESİ HISTORY OF TUBERCULOSIS 92-100

press to zoom
Serpil SAMUR
Serpil SAMUR

SİNEMA SANATINDA ESTETİK UNSURLARIN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 101-115

press to zoom