Kapak.jpg
Editör
Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2021

Generic File |  Table of contents | Editorial
Furkan Fahri ALTINTAŞ
Furkan Fahri ALTINTAŞ

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK PERFORMANSI FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC FREEDOM PERFORMANCE FACTORS: AN APPLICATION WITH CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS 1-13

press to zoom
Melahat TELERİ
Melahat TELERİ

IĞDIR TUZLUCA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI MEYVE AĞAÇLARININ YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN DOĞAL BOYA POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ON NATURAL PAINT POTENTIAL OBTAINED FROM THE LEAVES OF SOME FRUIT TREES GROWED IN IĞDIR TUZLUCA REGION 14-36

press to zoom
Nihat ÖZGÜLER, Aydın ÖZGÜLER
Nihat ÖZGÜLER, Aydın ÖZGÜLER

GELECEKTEKİ ÖĞRETME VE ÖĞRETMEN (VAKA ÇALIŞMASI) FUTURE TEACHING AND TEACHER (CASE STUDY) 37-46

press to zoom
Tuğba ÖZTÜRK
Tuğba ÖZTÜRK

CITTASLOW HAREKETİNDEN İLHAM ALINARAK TEKSTİL VE MODA SEKTÖRÜNDE DE YAVAŞLAMA HAREKETİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI DISSEMINATION OF SLOWING MOVEMENT IN THE TEXTILE AND FASHION SECTOR BY INSPIRING CITTASLOW MOTION 47-55

press to zoom
Rıfat KARABAŞ
Rıfat KARABAŞ

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EKONOMİSİ SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ECONOMY IN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS 56-65

press to zoom
Sibel ORHAN, Muhammet GÜMÜŞ, Emine KIZILKAYA
Sibel ORHAN, Muhammet GÜMÜŞ, Emine KIZILKAYA

HOLLANDA'DA SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ HEALTH INFORMATION SYSTEM IN THE NETHERLANDS 66-74

press to zoom
Tuğrul GÜNAY, Birgül GÜRBÜZER
Tuğrul GÜNAY, Birgül GÜRBÜZER

EĞİTİMDE BİREYİ ANLAMAK VE GİZİL YETENEK:JEAN JACQUES ROUSSEAU VE JOHN LOCKE 75-85

press to zoom
Zuhal İNCE & Yasemin AYYILDIZ
Zuhal İNCE & Yasemin AYYILDIZ

EFFECT OF REACTION TRAINING ON DURATION AND REACTION TIMES 86-92

press to zoom