Editor
Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2021

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Arzu BAYKARA TAŞKAYA

OSMANLI'DA BİR AFET YÖNETİMİ ÖRNEĞİ: MİDİLLİ ADASI DEPREMLERİ AN EXAMPLE OF DISASTER MANAGEMENT IN THE OTTOMAN EMPIRE:İSLAND OF SAMOS İN EARTHQUAKES 1-19

Go to link