Kapak.jpg
Editor
Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2021

Generic File |  Table of contents | Editorial
Arzu BAYKARA TAŞKAYA
Arzu BAYKARA TAŞKAYA

OSMANLI'DA BİR AFET YÖNETİMİ ÖRNEĞİ: MİDİLLİ ADASI DEPREMLERİ AN EXAMPLE OF DISASTER MANAGEMENT IN THE OTTOMAN EMPIRE:İSLAND OF SAMOS İN EARTHQUAKES 1-19

Ayla AVCI
Ayla AVCI

İŞLETMELERDE DEDİKODU VE KAVRAMSAL BİR İNCELEME GOSSIP IN BUSINESSES AND A CONCEPTUAL REVIEW 20-28

Aysu SARI ÇETİN
Aysu SARI ÇETİN

YÜKSEK TEKNOLOJİ YAPILARINDA MİMARİ TASARIM ANALİZİ ARCHITECTURAL DESIGN ANALYSIS IN HIGH TECHNOLOGY BUILDINGS 29-36

Aysu SARI ÇETİN
Aysu SARI ÇETİN

İSLAM DÜNYASINDA KUDÜS VE SELAHADDİN EYYÜBİ JERUSALEM AND SELAHADDIN EYYUBI IN THE ISLAMIC WORLD 37-43

Hakan İBİLİ & Mehmet ÖZBAŞ
Hakan İBİLİ & Mehmet ÖZBAŞ

DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN, ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ) OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS WORKING IN PUBLIC SCHOOLS ON INTELLECTUAL CAPITAL AND MANAGEMENT (ERZINCAN PROVINCE EXAMPLE) 44-65

Kaya AĞIN & Tevhit KAHRAMAN
Kaya AĞIN & Tevhit KAHRAMAN

ÖRGÜTLERDE MİSYON, VİZYON KAVRAMLARI VE ÖRGÜTLERE OLAN ETKİLERİ THE CONCEPTS OF MISSION AND VISION IN ORGANIZATIONS AND THEIR EFFECTS ON ORGANIZATIONS 66-84

İgbal ORUJOV & Taravat ORUJOVA
İgbal ORUJOV & Taravat ORUJOVA

ORTA ÇAĞ DÖNEMİ’NDE NEFESLİ ENSTRÜMANLAR SANATI ART OF WIND INSTRUMENTS IN THE MIDDLE AGE 85-95

Zuhal İNCE & Yasemin AYYILDIZ
Zuhal İNCE & Yasemin AYYILDIZ

KARAHANLILAR DÖNEMİ, FARABİ VE İBNİ SİNA’NIN EĞİTİM ÖĞRETİM ANLAYIŞI EDUCATION APPROACH OF FARABI AND AVICENNA IN THE KARAKHANIDS PERIOD 96-108

Sevcan YILDIZ & Yasemin BİLİŞLİ
Sevcan YILDIZ & Yasemin BİLİŞLİ

KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA ANADOLU’NUN İLK TÜRK DESTANI SEYYİD BATTAL GAZİ SEYYİD BATTAL GAZİ THE FİRST TURKISHEPIC OF ANATOLIA WITHINTHESCOPE OF CULTURALHERITAGE 109-118