Editor
Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Başar ALTUNTAŞ

KİŞİLERİN MOLA NOKTASI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE BELİRLENMESİ DETERMINING THE IMPORTANCE LEVELS OF FACTORS AFFECTING PEOPLE’S CHOICE OF REST AREA BY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 662-673

Go to link