Kapak.jpg
Editor
Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Akın ERDEMİR & Merve PAÇACI
Akın ERDEMİR & Merve PAÇACI

TURİZM ENDÜSTRİSİ PERSPEKTİFİNDEN PAYLAŞIM EKONOMİSİ DEĞERLENDİRMESİ SHARING ECONOMY ASSESSMENT FROM THE TOURISM INDUSTRY PERSPECTIVE 631-646

press to zoom
Ahmet Fatih ÖZYILMAZ & Emre NALÇACIGİL
Ahmet Fatih ÖZYILMAZ & Emre NALÇACIGİL

YÖNETİCİ VE İŞ ARKADAŞLARINA DUYULAN GÜVENİN PSİKOLOJİK SAHİPLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA A RESEARCH ON THE IMPACT OF TRUST IN MANAGERS AND COWORKERS ON PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP 647-661

press to zoom
Başar ALTUNTAŞ
Başar ALTUNTAŞ

KİŞİLERİN MOLA NOKTASI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE BELİRLENMESİ DETERMINING THE IMPORTANCE LEVELS OF FACTORS AFFECTING PEOPLE’S CHOICE OF REST AREA BY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 662-673

press to zoom
İzzet ZORLU
İzzet ZORLU

TEBRİZ’DE İLHANLILARDAN KALMA YIKIK BİR MESCİT A DEVASTATED MASJID BUILT BY ILKHANIDS IN TABRIZ 674-702

press to zoom
Mehmet DARICI
Mehmet DARICI

THOMAS HOBBES’UN DEVLET VE EGEMENLİK DÜŞÜNCESİNDE DİNİN YERİ: LEVİATHAN ÖRNEĞİ THE PLACE OF RELIGION IN THOMAS HOBBES’ STATE AND SOVEREIGNTY THOUGHT: EXAMPLE OF LEVIATHAN 703-717

press to zoom
Hakan GÖKÇE & Sibel ORHAN& Halil DEMİR& Okan Anıl AYDIN& Muhammet GÜMÜŞ & Emine KIZILKAYA
Hakan GÖKÇE & Sibel ORHAN& Halil DEMİR& Okan Anıl AYDIN& Muhammet GÜMÜŞ & Emine KIZILKAYA

ANALYSIS OF THE COMMUNITY COLLECTIVE PERCEPTIONS OF HOSPITAL EMPLOYEES BEFORE AND AFTER COVID-19 PANDEMIC 718-731

press to zoom
Nihan ÖZKAN & Şevki ULEMA
Nihan ÖZKAN & Şevki ULEMA

THE EFFECT OF CORONAVIRUS (COVID19) PANDEMIC ON INDIVIDUALS’ VACATION PLANS CORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNİN BİREYLERİN TATİL PLANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 732-749

press to zoom
Pelin YOLCU & Sedat ŞİMŞEK
Pelin YOLCU & Sedat ŞİMŞEK

GÖLGELER VE SURETLER FİLMİ BAĞLAMINDA MİZANSEN FİLM ELEŞTİRİSİ MIZENSEN FILM CRITICAL IN THE CONTEXT OF SHADOWS AND FACES FILM 750-759

press to zoom
Nida Gencer ÖZKAN & Tülin ATAN
Nida Gencer ÖZKAN & Tülin ATAN

THE EMPATHY LEVELS OF WOMEN PLAYING IN BASKETBALL LEAGUES AND THE LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF THEIR COACHES 760-768

press to zoom