Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Yasin EKİCİ& Kevser ÇINAR

YEREL HALKIN KIRSAL TURİZM / TARIM TURİZMİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARI: MERSİN ÖRNEĞİ PERCEPTIONS OF LOCAL PEOPLE ABOUT RURAL TOURISM / AGRICULTURAL TOURISM ACTIVITIES: THE CASE OF MERSIN 540-561

Go to link