Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Mustafa ALTINTAŞ & Burcu ALTINTAŞ

İŞKOLİKLİK İLE İŞ AİLE ÇATIŞMASI ARASINDAKI İLİŞKİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLISM AND WORK FAMILY CONFLICT: A RESEARCH IN THE AVIATION INDUSTRY 505-524

Go to link