Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Suna MUĞAN ERTUĞRAL & Sezgi GEDİK ARSLAN

SALGIN HASTALIKLARDAN KAYNAKLANAN KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ ECONOMIC EFFECTS OF CRISES RESULTING FROM EPIDEMIC DISEASES ON TOURISM SECTOR 438-447

Go to link