kapak.jpg
Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
H. Burçin HENDEN ŞOLT
H. Burçin HENDEN ŞOLT

KENTSEL HİZMETLER VE AKILLI KENTLER URBAN SERVICES AND SMART CITIES 391-400

press to zoom
Hasan UZUN & Kübra ALBAN
Hasan UZUN & Kübra ALBAN

ALKOL-MADDE BAĞIMLISI BİREYLERDE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALAMA; ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HASTANESİ, AMATEM ÖRNEĞİ ALCOHOL-AND DRUG-ADDICTED INDIVIDUALS INTERNALIZED STIGMATIZATION; ELAZIĞ MENTAL HEALTH HOSPITAL, AMATEM EXAMPLE 401-437

press to zoom
Suna MUĞAN ERTUĞRAL & Sezgi GEDİK ARSLAN
Suna MUĞAN ERTUĞRAL & Sezgi GEDİK ARSLAN

SALGIN HASTALIKLARDAN KAYNAKLANAN KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ ECONOMIC EFFECTS OF CRISES RESULTING FROM EPIDEMIC DISEASES ON TOURISM SECTOR 438-447

press to zoom
H. Arif TUNÇEZ
H. Arif TUNÇEZ

BOBİ FRS İLE KÜMİ FRS TASLAĞI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR DIFFERENCES BETWEEN BOBI FRS AND KUMI FRS DRAFT 448-460

press to zoom
Emrah TÜNCER
Emrah TÜNCER

ANLAMLI ENTEGRASYON: KARAKOÇAN'DA DİNİ TUTUM, KÜLTÜR VE GÜNLÜK YAŞAM MEANİNGFUL İNTEGRATİON: RELIGIOUS ATTITUDE, CULTURE AND DAILY LIFE IN KARAKOÇAN 461-469

press to zoom
Hatice POLAT
Hatice POLAT

DİNÎ DÜŞÜNCEDE AŞIRILIK VE ŞÎA’DAKİ İZDÜŞÜMLERİ: GULÂT-I ŞÎA EXTREMISM IN RELIGIOUS THOUGHT AND ITS PROJECTIONS IN SHIA 470-489

press to zoom
Kaya AĞIN
Kaya AĞIN

İŞLETMELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN BUSINESSES 490-497

press to zoom
Mohamed Hussain Farook
Mohamed Hussain Farook

AVRUPA SÖMÜRGECİLİĞİNİN SRİ LANKALI MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ DİNİ VE EKONOMİK ETKİLERİ RELIGIOUS AND ECONOMIC IMPACTS OF EUROPEAN COLONIALISM ON SRI LANKAN MUSLIMS 498-504

press to zoom
Mustafa ALTINTAŞ & Burcu ALTINTAŞ
Mustafa ALTINTAŞ & Burcu ALTINTAŞ

İŞKOLİKLİK İLE İŞ AİLE ÇATIŞMASI ARASINDAKI İLİŞKİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLISM AND WORK FAMILY CONFLICT: A RESEARCH IN THE AVIATION INDUSTRY 505-524

press to zoom
Sedanur DİNÇER ARSLAN
Sedanur DİNÇER ARSLAN

ANTALYALI ŞAİR ÜMMÎ SİNÂN’A GÖRE VARLIK SORUNSALI VE VAHDET-İ VÜCÛD ANLAYIŞI ACCORDING TO THE POET ÜMMÎ SINAN FROM ANTALYA THE PROBLEMATIC OF PRESENCE AND VAHDET-I VÜCÛD CONCEPTION 525-539

press to zoom
Yasin EKİCİ& Kevser ÇINAR
Yasin EKİCİ& Kevser ÇINAR

YEREL HALKIN KIRSAL TURİZM / TARIM TURİZMİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARI: MERSİN ÖRNEĞİ PERCEPTIONS OF LOCAL PEOPLE ABOUT RURAL TOURISM / AGRICULTURAL TOURISM ACTIVITIES: THE CASE OF MERSIN 540-561

press to zoom
İbrahim BOZKURT
İbrahim BOZKURT

HASTALARIN BİLGİ İHTİYACININ MEMNUNİYET VE SADAKATE ETKİSİNDE GÜVEN DÜZEYİNİN ILIMLAŞTIRICI ETKİSİ (GAZİANTEP ÖRNEĞİ)* MODERATOR EFFECT OF THE LEVEL OF CONFIDENCE ON THE EFFECT OF PATIENTS' NEED OF INFORMATION TO SATISFACTION AND LOYALTY (GAZİANTEP CASE) 562-580

press to zoom
Feride ÖZTÜRK & Merve Mine İLBEYLİ
Feride ÖZTÜRK & Merve Mine İLBEYLİ

TÜRKİYE’DE İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN SEKTÖREL DÜZEYDE ANALİZİ 581-597

press to zoom
Ayşenur ERDİL
Ayşenur ERDİL

AN OVERVIEW OF FORECASTING METHODS: AN APPLICATION FOR AN APPAREL-TEXTILE FIRM IN THE PRODUCTION SECTOR TAHMİN YÖNTEMLERİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDEKİ BİR TEKSTİL FIRMASI İÇİN UYGULAMAS 598-617

press to zoom
Şenol YAVUZ & A.Eray BÜLTER & Dursun Ali Köse
Şenol YAVUZ & A.Eray BÜLTER & Dursun Ali Köse

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ PROGRAMLAR ARASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AWARENESS LEVEL BETWEEN PROGRAMS IN HİTİT UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL 618-630

press to zoom