Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Mehmet DEMİR & Nazik KARADAĞ & Muhammed Said ALICI

MUHASEBE ALANINDA HATA, HİLE VE MANİPÜLASYON ÜZERİNE YAZILMIŞ MAKALELERİN BİBLİYOGRAFİK ANALİZİ (2009-2018 Yılları Arası) BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS OF ARTICLES WRITTEN ON ERROR, FRAUD AND MANIPULATION IN THE ACCOUNTING AREA (Between 2009-2018) s. 353-369

Go to link