Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Gamze SALKIMCI & Yasemin Deniz KOÇ & Sibel ÇELİK

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINDA AKTARMA TEORİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA THE CATERING THEORY OF DIVIDEND POLICY: AN APPLICATION IN BORSA ISTANBUL s. 309-321

Go to link