Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Nevim TÜZÜN

TÜRK BASINI IŞIĞINDA AVUSTURYA- MACARİSTAN İMPARATORULUĞU'NUN SON HÜKÜMDARI I. FRANSUVA ŞARL'IN (KARL) TAHTA ÇIKIŞ SÜRECİ VE YAYIMLADIĞI BEYANNAMELER IN THE LIGHT OF THE TURKISH PRESS, THE PROCESS OF ASCENSION AND DECLARATIONS PUBLISHED BY THE LAST RULER OF THE AUSTRIAN-HUNGARIAN EMPIRE I. FRANSUVA SARL (KARL) s. 283-295

Go to link