Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Show More
Cansu GÜVEN & Abdulkadir BULUŞ

21. YÜZYILDA ABD NEOMERKANTİLİST EĞİLİMLERİNİN, DÜNYA TİCARETİNE MUHTEMEL ETKİSİ THE POSSİBLE EFFECTS ON THE WORLD TRADE OF NEOMERCANTYLIST TENDENCIES THE USA AT THE 21st CENTURY s. 237-260

Go to link