HAZİRAN .jpg
Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File |  Table of contents | Editorial
Abdulmuttalip IŞIDAN
Abdulmuttalip IŞIDAN

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ŞİİRİN YERİ THE PLACE OF POETRY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING s.197-201

press to zoom
Ahmet SEL & Zafer YILDIZ
Ahmet SEL & Zafer YILDIZ

EZBERCİ ÖĞRENMEYE KARŞI ALTERNATİF UYGULAMA VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALTERNATIVE APPLICATIONS AGAINST ROTE LEARNING and COMPARATIVE ANALYSIS s. 202-214

press to zoom
Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ
Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ

ÖZEL HUKUK DÜZENLEMELERİ IŞIĞINDA KADIN VE ÇOCUKLARA KARŞI TEK TARAFLI ISRARLI TAKİP (STALKING), CYBERSTALKING VE SORUMLULUK STALKING, CYBERSTALKING AGAINST WOMEN AND CHIDREN AND LIABILITY IN THE LIGHT OF PRIVATE LAW REGULATIONS s. 215-236

press to zoom
Cansu GÜVEN & Abdulkadir BULUŞ
Cansu GÜVEN & Abdulkadir BULUŞ

21. YÜZYILDA ABD NEOMERKANTİLİST EĞİLİMLERİNİN, DÜNYA TİCARETİNE MUHTEMEL ETKİSİ THE POSSİBLE EFFECTS ON THE WORLD TRADE OF NEOMERCANTYLIST TENDENCIES THE USA AT THE 21st CENTURY s. 237-260

press to zoom
Nazan AVCIOĞLU KALEBEK & Sena SAYAR
Nazan AVCIOĞLU KALEBEK & Sena SAYAR

GAZİANTEP’E ÖZGÜ BİR EL DOKUMASI KUMAŞ TÜRÜ OLARAK KUTNU VE ÜRETİMİNDE KULLANILAN RENKLER SPECIFIC HAND WOVEN KUTNU FABRIC IN GAZIANTEP AND COLORS USED IN PRODUCTION s. 261-270

press to zoom
Hale Nur GÜLER
Hale Nur GÜLER

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VİZYON VE MİSYONLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ON THE VISIONS AND MISSIONS OF INSURANCE COMPANIES s. 271-282

press to zoom
Nevim TÜZÜN
Nevim TÜZÜN

TÜRK BASINI IŞIĞINDA AVUSTURYA- MACARİSTAN İMPARATORULUĞU'NUN SON HÜKÜMDARI I. FRANSUVA ŞARL'IN (KARL) TAHTA ÇIKIŞ SÜRECİ VE YAYIMLADIĞI BEYANNAMELER IN THE LIGHT OF THE TURKISH PRESS, THE PROCESS OF ASCENSION AND DECLARATIONS PUBLISHED BY THE LAST RULER OF THE AUSTRIAN-HUNGARIAN EMPIRE I. FRANSUVA SARL (KARL) s. 283-295

press to zoom
Elif ACAR & Yasin REYHAN
Elif ACAR & Yasin REYHAN

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ GELİRİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMESİ THE FACTORS AFFECTING THE INCOME OF INDEPENDENT AUDIT FIRMS: QUALITY ASSURANCE SYSTEM REVIEW s. 296-308

press to zoom
Gamze SALKIMCI & Yasemin Deniz KOÇ & Sibel ÇELİK
Gamze SALKIMCI & Yasemin Deniz KOÇ & Sibel ÇELİK

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINDA AKTARMA TEORİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA THE CATERING THEORY OF DIVIDEND POLICY: AN APPLICATION IN BORSA ISTANBUL s. 309-321

press to zoom
Mahamat ABAKAR & Kamil Ufuk BİLGİN & Jamal MOHAMED
Mahamat ABAKAR & Kamil Ufuk BİLGİN & Jamal MOHAMED

SOSYAL POLITIKA VE REFAH DEVLETI SOCIAL POLICY AND WELFARE STATE s. 322-338

press to zoom
Mesut AVCI
Mesut AVCI

EBÜ’L-FAZL EL-ABBÂS B. ABDİLMUTTALİB VE MEKKE’DEKİ ÖZEL GÖREVİ ABUL FADL ABBAS IBN ABDULMUTTALIB AND HIS SPECIAL DUTIES IN MECCA s. 339-352

press to zoom
Mehmet DEMİR & Nazik KARADAĞ & Muhammed Said ALICI
Mehmet DEMİR & Nazik KARADAĞ & Muhammed Said ALICI

MUHASEBE ALANINDA HATA, HİLE VE MANİPÜLASYON ÜZERİNE YAZILMIŞ MAKALELERİN BİBLİYOGRAFİK ANALİZİ (2009-2018 Yılları Arası) BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS OF ARTICLES WRITTEN ON ERROR, FRAUD AND MANIPULATION IN THE ACCOUNTING AREA (Between 2009-2018) s. 353-369

press to zoom
Salih BARIŞIK & Engin DURSUN
Salih BARIŞIK & Engin DURSUN

TÜRKİYE’DE EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ GOLD PRICES AND EXCHANGE RATE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC CONFIDENCE INDEX IN TURKEY s. 370-384

press to zoom
Tülin ATAN
Tülin ATAN

MASAJIN ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION EFFECT OF MASSAGE ON FLEXIBILITY s. 385-390

press to zoom